» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 listopada 2007 r.

Uchwała Nr 74/367/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.Symbol: 74/367/2007

Uchwała Nr 74/367/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 7 listopada  2007 roku

 

w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1592  z późn. zm.) oraz w związku z art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

1.           Przyznać dyrektorowi SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera  w Tarnowskich Górach nagrodę roczną w wysokości miesięcznego wynagrodzenia dyrektora  za uzyskanie dodatniego wyniku finansowego szpitala za 2006r. oraz podjęcie działań, które doprowadziły do zakończenia sporu zbiorowego i wycofania przez lekarzy zatrudnionych  w szpitalu wypowiedzeń z pracy.

2.           Uchwała Nr 12/2007 Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach z dnia 23 października 2007 r. w sprawie złożenia do Zarządu Powiatu wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-11-23

Wyświetleń: 962

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-11-23

« POWRÓT

WYDRUK