» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 75/372/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/150/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/79/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: 75/372/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 75/371/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety - część zachodnia

Symbol: 75/371/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 75/370/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety - część zachodnia

Symbol: 75/370/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 75/369/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007-2015

Symbol: 75/369/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 75/368/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zbrosławice prowadzenia zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbrosławice

Symbol: 75/368/2007

Data wprowadzenia: 2007-11-23

WIĘCEJ »
POWRÓT