» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 79/378/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Data wprowadzenia: 2007-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr 79/376/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie powierzenia zadań, w przedmiocie administrowania Rodzinnym Domem Dziecka w Karchowicach ul. Bytomska 47, pełnomocnikowi Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

Data dokumentu: 2007-11-26

Data wprowadzenia: 2007-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 79/377/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie określania stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Data wprowadzenia: 2007-12-03

WIĘCEJ »
POWRÓT