» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XVI z dnia 27.11.2007r.

Tytuł:  Uchwała Nr XVI/171/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie uznania skargi wniesionej przez Pana Mariana Garczorza na działalność Starosty Powiatu Tarnogórskiego i dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za bezzasadną.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2007-12-04

Data wprowadzenia: 2007-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/172/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie uznania skargi wniesionej przez Burmistrza Miasta Radzionków na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach za bezzasadną.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2007-12-04

Data wprowadzenia: 2007-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/173/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik do uchwły budżetowej Typ: XLS, Rozmiar: 1087 KB

Data dokumentu: 2007-12-04

Data wprowadzenia: 2007-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/175/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2007-12-04

Data wprowadzenia: 2007-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/174/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2007-12-04

Data wprowadzenia: 2007-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/178/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2007 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/150/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/79/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały Typ: DOC, Rozmiar: 51 KB

Data dokumentu: 2007-12-04

Data wprowadzenia: 2007-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/176/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie powierzenia Gminie Zbrosławice prowadzenia zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbrosławice.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2007-12-04

Data wprowadzenia: 2007-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/177/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007-2015.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Program_Ochrony_Srodowiska_zal_do_UCHWALY_NR_XVI_177 Typ: DOC, Rozmiar: 12781 KB

Data wprowadzenia: 2007-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/179/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Tarnogórskiego o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2007-12-04

Data wprowadzenia: 2007-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/180/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2008 rok.

Symbol: Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (05.12.2007)

Załączniki:
1) Plan pracy komisji Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB

Data dokumentu: 2007-12-04

Data wprowadzenia: 2007-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/181/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie oddelegowania radnych Rady Powiatu w Tarnowskich Górach do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2007-12-04

Data wprowadzenia: 2007-12-05

WIĘCEJ »
POWRÓT