» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 grudnia 2007 r.

Uchwała nr 82/384/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 grudnia 2007roku w sprawie: uchylenia Uchwały nr 73/363/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2007 roku w sprawie wynajmu w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego pomieszczeń warsztatowych o pow. 100m2 na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej lub handlowej.Symbol: 82/384/2007

 

Uchwała nr 82/384/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 4 grudnia 2007roku

 

 

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 73/363/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 31 października 2007 roku w sprawie wynajmu w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego pomieszczeń warsztatowych o pow. 100m2 na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23,  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej lub handlowej.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.        Odstąpić od wynajęcia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego  pomieszczenia warsztatowego o pow. 100m2 na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul.Sienkiewicza 23, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej lub handlowej.

2.        Zobowiązać Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  w Tarnowskich Górach   do zagospodarowania pomieszczenia, o którym mowa w ust. 1 na potrzeby własne jednostki.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  w Tarnowskich Górach.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała nr 73/363/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia
31 października 2007 roku w sprawie wynajmu w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego pomieszczeń warsztatowych o pow. 100m2  na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach  przy ul. Sienkiewicza 23, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej lub handlowej.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak

 

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-12-19

Wyświetleń: 1189

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-12-19

« POWRÓT

WYDRUK