» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 grudnia 2007 r.

Uchwała nr 82/385/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim.Symbol: 82/385/2007

Uchwała nr 82/385/2007
Zarządu Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 4 grudnia 2007 roku


w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim.


Na podstawie art. 36 a ust. 5 w związku z art. 5c, pkt 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.) oraz  §2 i §3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu
na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z  2003 r. Nr 189, poz. 1855)


Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1

Powołać Komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim w następującym w składzie:

1.       Sławomir Wilk        - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę   -  Przewodniczący Komisji

2.       Ryszard Posmyk    - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę   -  Członek Komisji

3.       Stanisław Torbus     - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę    -  Członek Komisji

4.       Jadwiga Pszoniak   - przedstawiciel organu sprawującego nadzór  pedagogiczny -  Członek Komisji

5.       Jolanta Gońda        - przedstawiciel organu sprawującego nadzór  pedagogiczny -  Członek Komisji

6.       Janusz Mikrut         - przedstawiciel organu sprawującego nadzór  pedagogiczny  -  Członek Komisji

7.       Joanna Guzy          - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły     -  Członek Komisji

8.       Eugeniusz Wyderka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły    -  Członek Komisji

9.       Dorota Famuła        - przedstawiciel Rodziców  Uczniów Szkoły      -  Członek Komisji

10.    Krzysztof  Nowak     - przedstawiciel Rodziców Uczniów Szkoły       -  Członek Komisji

11.    Wojciech Rudolf       - przedstawiciel  ZNP Oddział Nakło Śląskie     -  Członek Komisji

§ 2

Ustanowić Jolantę Sorn - Tomczewską - Pracownika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej - jako protokolanta uprawnionego do dokumentowania przebiegu prac Komisji konkursowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-12-19

Wyświetleń: 1126

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-12-19

« POWRÓT

WYDRUK