» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 grudnia 2007 r.

Uchwała nr 82/387/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XVI sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.Symbol: 82/387/2007

 

Uchwała nr 82/387/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 4 grudnia 2007 roku

 

 

w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XVI sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Dokonać podziału zadań związanych z realizacją uchwał XVI sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach podjętych w dniu 27 listopada 2007 roku pomiędzy jednostki organizacyjne oraz merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do uchwały nr 82/387/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 grudnia 2007 roku.

 

Lp.

Nr uchwały:

Tytuł uchwały:

Jednostka lub wydział starostwa odpowiedzialne

za wykonanie uchwały

i osoba nadzorująca

1.        

XVI/171/2007

w sprawie uznania skargi wniesionej przez Pana Mariana Garczorza na działalność Starosty Powiatu Tarnogórskiego          i dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                    w Tarnowskich Górach za bezzasadną.

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu  

2.        

XVI/172/2007

w sprawie uznania skargi wniesionej przez Burmistrza Miasta Radzionków na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych                  w Tarnowskich Górach za bezzasadną

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu  

3.        

XVI/174/2007

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera               w Tarnowskich Górach.

Wykonuje:

Wydział Zdrowia                     i Spraw Społecznych  

Nadzoruje:

Starosta Powiatu

4.        

XVI/175/2007

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera               w Tarnowskich Górach.

Wykonuje:

Wydział Zdrowia                   i Spraw Społecznych  

Nadzoruje:

Starosta Powiatu

5.        

XVI/176/2007

w sprawie powierzenia Gminie Zbrosławice prowadzenia zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbrosławice.

Wykonuje:

Wydział Transportu                i Dróg Publicznych

Nadzoruje:

Starosta Powiatu

6.        

XVI/177/2007

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007-2015

Wykonuje:

Wydział Ochrony Środowiska

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pani Krystyna Kosmala

7.        

XVI/178/2007

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/150/2007 Rady Powiatu           w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/79/2007 Rady Powiatu  w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonuje:

Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

8.        

XVI/179/2007

w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Tarnogórskiego o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie                  w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu  

9.        

XVI/180/2007

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2008 rok.

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu  

10.    

XVI/181/2007

w sprawie oddelegowania radnych Rady Powiatu                  w Tarnowskich Górach do prac w Komisji Bezpieczeństwa             i Porządku.

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu  

  

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-12-19

Wyświetleń: 1172

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-12-19

« POWRÓT

WYDRUK