» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 87/399/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2008 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Symbol: EO.Z.

Data wprowadzenia: 2008-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 87/398/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Tarnogórskiego na lata 2008 - 2012.

Symbol: EO.Z.

Data wprowadzenia: 2008-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 87/397/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej w Tarnowskich Górach, Pani Jolancie Winszczyk.

Symbol: EO.Z.

Data wprowadzenia: 2008-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 87/396/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie odwołania Pani Joanny Stomskiej ze stanowiska Dyrektora Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej w Tarnowskich Górach.

Data wprowadzenia: 2008-01-04

WIĘCEJ »
POWRÓT