» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2007 roku

Uchwała nr 89/404/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiany lokali mieszkalnych Pani Ireny Walenta, zamieszkałej w Tarnowskich Górach przy ul.Opolskiej 26b/4 i Pana Marcina Młynarskiego, zamieszkałego w Tarnowskich Górach przy ul. Ułańskiej 1b/11Symbol: 89/404/2007

Uchwała nr 89/404/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 31 grudnia 2007 roku

 

 

w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiany lokali mieszkalnych Pani Ireny Walenta, zamieszkałej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26b/4 i Pana Marcina Młynarskiego, zamieszkałego w Tarnowskich Górach przy ul. Ułańskiej 1b/11

 

 

Na podstawie art. 12, pkt 8  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zamiany lokali mieszkalnych Pani Ireny Walenta, zamieszkałej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26b/4 i Pana Marcina Młynarskiego, zamieszkałego w Tarnowskich Górach przy ul. Ułańskiej 1b/11

  

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia

 

 

w sprawie: zamiany lokali mieszkalnych Pani Ireny Walenta, zamieszkałej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26b/4 i Pana Marcina Młynarskiego, zamieszkałego w Tarnowskich Górach przy ul. Ułańskiej 1b/11

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 i art. 21 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 31, poz. 266 z 2005 r. z późn. zm.)

 

 

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

1.       Wyrazić zgodę na zamianę lokali mieszkalnych Pani Ireny Walenta, zamieszkałej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26b/4 i Pana Marcina Młynarskiego, zamieszkałego w Tarnowskich Górach przy ul. Ułańskiej 1b/11.

2.       Zobowiązać Pana Marcina Młynarskiego do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości
12-miesięcznego czynszu, tj. 3.023,52 zł.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-01-04

Wyświetleń: 1021

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-01-04

« POWRÓT

WYDRUK