» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XIX z dnia 27.12.2007r.

Tytuł:  Uchwała Nr XIX/183/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 115 KB

Data wprowadzenia: 2008-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIX/184/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załącznik nr 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 413.69 KB

Data wprowadzenia: 2008-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIX/185/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 50.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIX/186/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 26 KB

Data wprowadzenia: 2008-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2008.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) budżet 2008 Typ: ZIP, Rozmiar: 251.99 KB

Data wprowadzenia: 2008-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIX/188/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2008 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 68.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIX/189/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2008 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 131.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-01-07

WIĘCEJ »
POWRÓT