» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 stycznia 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 91/424/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Symbol: 91/424/2008

Data wprowadzenia: 2008-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 91/423/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w przedmiocie likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.

Symbol: 91/423/2008

Data wprowadzenia: 2008-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 91/422/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddziałowi w Tarnowskich Górach, z siedzibą przy ul. Górniczej 7 w Tarnowskich Górach, dotacji z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu budynku tzw. "Dworku mieszczańskiego z XVIII wieku" przy ul. Górniczej 7 w Tarnowskich Górach, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A/624/66, decyzją z dnia 28 maja 1966 roku

Symbol: 91/422/2008

Data wprowadzenia: 2008-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 91/421/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Marcina w Tarnowskich Górach Starych Tarnowicach przy ul. Niedziałkowskiego 2, dotacji z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich polichromii na sklepieniu kaplicy św. Wacława w zabytkowym kościele p.w. św. Marcina w Tarnowskich Górach Starych Tarnowicach, wpisanej do rejestru zabytków pod Nr B/103/07.

Symbol: 91/421/2008

Data wprowadzenia: 2008-01-24

WIĘCEJ »
POWRÓT