» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 lutego 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 100/479/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia Pana Mariana Garczorz z tytułu zastępstwa procesowego w sprawie IVP 603/05 w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Wydział IV Pracy

Symbol: 100/479/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/478/2008 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia dokumentacji konkursowej dla Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza nr 6 (42 - 600 Tarnowskie Góry), które będzie wnioskodawcą i beneficjentem w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/9.4/2008, ogłoszonym przez Marszałka Województwa Śląskiego, na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Symbol: 100/478/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 100/477/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: 100/477/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/476/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 98/466/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie zatrudnienia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: 100/476/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/475/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego celem przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2008 roku z zakresu pomocy społecznej.

Symbol: 100/475/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/474/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2008 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i integracji osób niepełnosprawnych w sferze organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz uchwalenia sposobu jej działania.

Symbol: 100/474/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/473/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2008 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i integracji osób niepełnosprawnych w sferze organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Symbol: 100/473/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/472/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: 100/472/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/471/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych w związku ze zmianą numeracji nieruchomości przy ul. Strzelniczej w Tarnowskich Górach - Dzielnicy Bobrowniki Śl. - Piekary Rudne.

Symbol: 100/471/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/470/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 lutego 2008 w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2007 roku.

Symbol: 100/470/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-21

WIĘCEJ »
POWRÓT