» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 103/494/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez SP ZOZ - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: 103/494/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 103/493/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie odmowy umorzenia zadłużenia Pana Piotra Leksy z tytułu bezumownego korzystania z sali gimnastycznej w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku

Symbol: 103/493/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 103/492/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Pośrednik i Doradca Twoim Partnerem".

Symbol: 103/492/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 103/491/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 103/491/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-17

WIĘCEJ »
POWRÓT