» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2008 roku

Uchwała Nr 104/497/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej wyrażenia pozytywnej opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie.Symbol: 104/497/2008

Uchwała Nr 104/497/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 10 marca 2008 roku

 

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej wyrażenia pozytywnej opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie.

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie.

 

 

§2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Załącznik do uchwały nr 104/497/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2008 roku

 

 

 

Uchwała Nr .../.../2008

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ........2008 roku

 

w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie.

 

 

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. 43 ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Pozytywnie zaopiniować przedstawiony przez Radę Powiatu Wieruszowskiego projekt uchwały  w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie przy  ul. Warszawskiej 104.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-03-17

Wyświetleń: 1107

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-03-17

« POWRÓT

WYDRUK