» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2008 roku

Uchwała nr 104/499/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie: przeznaczenia terenów niezabudowanych do wydzierżawieniaSymbol: 104/499/2008

 

Uchwała nr 104/499/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 10 marca 2008 roku

 

 

w sprawie: przeznaczenia terenów niezabudowanych do wydzierżawienia.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997r., Nr 115, poz. 741 z późn.zm.)

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

Przeznaczyć do dzierżawy tereny niezabudowane, ujęte w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia,  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 w zwiazku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci Powiatu Tarnogórskiego, przeznaczonych do dzierżawy
Lp. Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomośći Powierzchnia działki w ha Numer KW prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Rodzaj użytków Klasa gruntu Pow. użytków rolnych w ha, dla obliczenia czynszu dzierżawnego Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Opis nieruchomości Cena nieruchomości Termin zagospodarowania nieruchomości Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy Zasady aktualizacji czynszu Terminy wnoszenia czynszu Okres dzierżawy
1 Obręb: Nakło
działka nr: 646/6 (część bez remiz leśnych)
k.m. 6
14,9889 57209 Ł IV 12,5332 Brak planu zagospodarowania przestrzennego.Sposób zagospodarowania: Zarząd Powiatu przeznacza działkę do wydzierżawienia na cele łąki. Działki położone w Gminie Świerklaniec przy ul. Wiosennej. Przez działkę o nr 358/6 przebiega rów melioracyjny, który biegnie dalej wzdłuż południowej granicy działki o nr 646/6. Dojazd do działek drogą asfaltową. nie dotyczy zgodnie z indywidualnym planem  Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny w PLN bez podatku VAT, 3 000,00 zł Czynsz dzierżawny aktualizowany będzie corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i uslug konsumpcyjnych Do 31. marca i 30. września każdego roku z góry 3 lata
2 Obręb: Nakło
działka nr : 358/6
k.m. 6
9,2542 57209 Ł III 9,2542 Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny w PLN bez podatku VAT, 2 000,00 zł
3 Obręb: Łubie
działka nr:14\2
k.m. 7
2,1800 57717 pastwiska PsIII 2,0800 Zgodnie z planem ogólnym  zagospodarownaia przestrzennego Gminy Zbrosławice działka jest przeznaczona na cele upraw rolniczych i cele cmentarza. Zarząd Powiatu przeznacza działkę do wydzierżawienia na cele pastwiska. Kształt działki zbliżony do kształtu prostokąta. Działka położona przy ul. Długiej w Łubiu, Gmina Zbrosławice.  nie dotyczy zgodnie z indywidualnym planem  Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny w PLN bez podatku VAT,
 1 000 PLN 
Czynsz dzierżawny aktualizowany będzie corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i uslug konsumpcyjnych Do 31. marca i 30. września każdego roku z góry 3 lata
4 Obręb Łubie
działka nr 50
k.m. 2
0,2960 62869 grunt orny R III b 0,0380 Zgodnie z planem ogólnym  zagospodarownaia przestrzennego Gminy Zbrosławice działka jest przeznaczona na cele upraw rolniczych. Zarząd Powiatu przeznacza działkę do wydzierżawienia na cele uprawy roli. Działki tworzą jeden zwarty obszar o kształcie prostokąta.Działki położone w Gminie Zbrosławice. Grunt jest wydzierżawiony osobie fizycznej do dnia 15 września 2008r. nie dotyczy zgodnie z indywidualnym planem  Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny w PLN bez podatku VAT, 1500 PLN Czynsz dzierżawny aktualizowany będzie corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i uslug konsumpcyjnych Do 31. marca i 30. września każdego roku z góry 3 lata
na okres od dnia 16.09.2008r.
RIVa 0,2580
Obręb: Łubie
działka nr 51
k.m.2
0,0560 62869 pastwiska Ps IV 0,0077
grunt orny R IV b 0,0447
R IV a 0,0036
Obręb: Łubie
działka nr 52
k.m. 2
1,4910 62869 pastwiska Ps IV 0,0286 Zgodnie z planem ogólnym  zagospodarownaia przestrzennego Gminy Zbrosławice działka jest przeznaczona na cele upraw rolniczych i na cele mieszkalnictwa z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych w tym: usług zdrowia i opieki społecznej oraz teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych . Zarząd Powiatu przeznacza działkę do wydzierżawienia na cele uprawy roli.
grunt orny R III b 0,6120
RIVa 0,8504
Obręb: Łubie
działka nr: 366/49
k.m. 2
1,2249 62869 grunt orny R III b 0,3650 Zgodnie z planem ogólnym  zagospodarownaia przestrzennego Gminy Zbrosławice działka jest przeznaczona na cele upraw rolniczych. Zarząd Powiatu przeznacza działkę do wydzierżawienia na cele uprawy roli.
R IVa 0,8599
5 Obręb: Nakło
działka nr:
337/1
k.m.2 dod.1
1,1339 58530 pastwiska Lz-Ps IV 0,3414 Brak planu zagospodarowania przestrzennego.Sposób zagospodarowania: Zarząd Powiatu przeznacza działkę do wydzierżawienia na cele pastwiska Działka położona przy ul. Cmentarnej w Nakle (Gmina Świerklaniec), w kształcie trapezu nie dotyczy zgodnie z indywidualnym planem  Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny w PLN bez podatku VAT, 500,00 zł Czynsz dzierżawny aktualizowany będzie corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i uslug konsumpcyjnych Do 31. marca i 30. września każdego roku z góry 3 lata
Ps IV 0,7925
  Suma 29,4910       26,9353                


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-03-17

Wyświetleń: 1172

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-03-17

« POWRÓT

WYDRUK