» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2008 roku

Uchwała nr 104/501/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Świerklańcu ul. Tarnogórska 80.Symbol: 104/501/2008

Uchwała nr 104/501/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 10 marca 2008 roku

 

 

w sprawie uchwalenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Świerklańcu ul. Tarnogórska 80.

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. nr 142, poz. 1592 z 2001r. ze zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§1

 

Wprowadzić zmiany  do uchwały nr 170/1210/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Świerklańcu ul. Tarnogórska 80, polegające na:

 

1)       w dziale II ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE DOMU

a.            w § 6: 

-          nadaniu pkt 1 brzmienia: Dyrektor może zatrudnić wychowawcę i pracownika obsługi  w wymiarze koniecznym do wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Domu,

-          nadaniu pkt 2 brzmienia: Dyrektor jest pracodawcą w stosunku do pracownika obsługi  i wychowawcy,

-           dodaniu pkt 4  w brzmieniu: Zadania wychowawcy określa §7pkt 2,3,4,6 niniejszego regulaminu,

b.           w §7 nadaniu pkt 3 brzmienia: Wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka niezwłocznie opracowuje, przy udziale dziecka, indywidualny plan pracy w porozumieniu z właściwym ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym.

 

2)       w dziale III WYCHOWANKOWIE DOMU:

 

a.            w §10 nadaniu pkt 1 brzmienia: Dyrektor Domu dokonuje, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku, w porozumieniu z właściwym ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym okresowej oceny sytuacji dziecka, formułując na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.

 

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Rodzinnego Domu Dziecka w Świerklańcu.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-03-17

Wyświetleń: 1065

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-03-17

« POWRÓT

WYDRUK