» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2008 roku

Uchwała nr 104/503/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach.Symbol: 104/503/2008

Uchwała nr 104/503/2008
Zarządu Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 10 marca 2008 roku


w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach.


Na podstawie art. 36 a ust. 5 w związku z art. 5c, pkt 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.) oraz  §2 i §3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z  2003 r. Nr 189, poz. 1855)


Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1

Powołać Komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach w następującym składzie:

1.       Sławomir Wilk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę  -   Przewodniczący Komisji

2.       Ryszard Posmyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę  - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.       Stanisław Torbus  - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę -  Członek Komisji

4.       Jadwiga Pszoniak   - przedstawiciel organu sprawującego nadzór  pedagogiczny -  Członek Komisji

5.       Aleksandra Dyla  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór  pedagogiczny -  Członek Komisji

6.       Janusz Mikrut - przedstawiciel organu sprawującego nadzór  pedagogiczny -  Członek Komisji

7.       Elżbieta Zawartka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły  -   Członek Komisji

8.       Piotr Wiórek - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły  -   Członek Komisji

9.       Mariola Purgoł - przedstawiciel Rodziców  Uczniów Szkoły -   Członek Komisji

10.    Henryk Kolender - przedstawiciel Rodziców  Uczniów Szkoły -   Członek Komisji

11.    Barbara Panczocha - przedstawiciel KM NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej   -Członek Komisji

12.    Iwona Świderska  - przedstawiciel  ZNP Oddział Tarnowskie Góry  -   Członek Komisji

§ 2

Ustanowić Panią Jolantę Sorn-Tomczewską - Głównego Specjalistę w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej - jako protokolanta uprawnionego do dokumentowania przebiegu prac Komisji konkursowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-03-17

Wyświetleń: 1425

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-03-17

« POWRÓT

WYDRUK