» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 marca 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 105/512/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok

Symbol: 105/512/2008

Załączniki:
1) załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Typ: XLS, Rozmiar: 342 KB
2) Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2007 rok Typ: ZIP, Rozmiar: 151.21 KB

Data wprowadzenia: 2008-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 105/516/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/32/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 105/516/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała 105/515/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży 16 lokali mieszkalnych położonych w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b.

Symbol: 105/515/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 105/514/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej w Tarnowskich Górach, Pani Joannie Stomskiej.

Symbol: 105/514/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 105/513/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie odwołania Pani Jolanty Winszczyk ze stanowiska p.o. Dyrektora Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej w Tarnowskich Górach.

Symbol: 105/513/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 105/510/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok".

Symbol: 105/510/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 105/509/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2007.

Symbol: 105/509/2008

Załączniki:
1) Sprawozdanie z działalności PCPR w Tarnowskich Górach Typ: DOC, Rozmiar: 608 KB

Data wprowadzenia: 2008-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 105/508/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Tarnogórskim za 2007 rok.

Symbol: 105/508/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 105/507/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/208/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 105/507/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 105/506/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie tarnogórskim" za rok 2007.

Symbol: 105/506/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 105/505/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do porozumienia w sprawie utworzenia na terenie Powiatu Tarnogórskiego Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej

Symbol: 105/505/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-31

WIĘCEJ »
POWRÓT