» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 105/520/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na przebudowę ulicy Ks. Knosały w Radzionkowie

Symbol: 105/520/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 105/519/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na modernizację instalacji elektrycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach

Symbol: 105/519/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 105/518/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do realizacji zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Symbol: 105/518/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 105/517/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 105/517/2008

Data wprowadzenia: 2008-03-31

WIĘCEJ »
POWRÓT