» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XXII z dnia 31.03.2008r.

Tytuł:  Uchwała Nr XXII/216/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2007.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Typ: DOC, Rozmiar: 543.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXII/217/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXII/218/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do porozumienia w sprawie utworzenia na terenie Powiatu Tarnogórskiego Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXII/219/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Pośrednik i Doradca Twoim Partnerem"

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXII/220/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie tarnogórskim" za rok 2007.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Program promocji zatrudnienia Typ: DOC, Rozmiar: 827.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXII/221/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/208/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) uchwała XXII 221 08 Typ: DOC, Rozmiar: 41.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXII/222/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Tarnogórskim za 2007 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Typ: DOC, Rozmiar: 267.5 KB
2) SPRAWOZDANIE z działalności Komendy Powiatowej Policji Typ: DOC, Rozmiar: 115.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXII/223/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2007.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załacznik do uchwały XXII 223 08 Typ: DOC, Rozmiar: 632 KB

Data wprowadzenia: 2008-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXII/224/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załczanik do uchwały Nr XXII 224 08 Typ: XLS, Rozmiar: 250 KB

Data wprowadzenia: 2008-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXII/225/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/32/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-04-07

WIĘCEJ »
POWRÓT