» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 kwietnia 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 110/545/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 22/115/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach zmienionego uchwałą nr 89/405/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31.12.2007 r.

Symbol: 110/545/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 110/544/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: 110/544/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała 110/543/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego (garażu), o pow. 15,10m2, położonego przy ul. Opolskiej 28 w Tarnowskich Górach

Symbol: 110/543/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 110/542/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Brachaczek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt.: "Twoje lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: 110/542/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 110/541/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie: przedłużenia Panu Piotrowi Tomczewskiemu powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 110/541/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 110/540/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie: przedłużenia Pani Jolancie Stopce powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie.

Symbol: 110/540/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 110/539/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie: przedłużenia Panu Krystianowi Musikowi powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie.

Symbol: 110/539/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 110/538/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, Pani Katarzynie Adach.

Symbol: 110/538/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 110/537/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

Symbol: 110/537/2008

Załączniki:
1) załącznik do uchwały nr 110/537/2008 Typ: XLS, Rozmiar: 421 KB

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 110/536/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 sierpnia 2008 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok.

Symbol: 110/536/2008

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 110/536/2008 Typ: XLS, Rozmiar: 236.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 110/535/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok".

Symbol: 110/535/2008

Załączniki:
1) załącznik do uchwały 110/535/2008 Typ: XLS, Rozmiar: 223 KB

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 110/534/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na czas nieokreślony umowy najmu pomieszczenia nr 2 położonego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach, z przeznaczeniem na prowadzenie Agencji banku PKO BP S.A. przez Firmę Handlowo-Usługową Pośrednictwo Finansowe Nikodem Jabłoński z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Symbol: 110/534/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 110/533/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Edukacyjnego Centrum Ubioru i Rzemiosła w Tarnowskich Górach

Symbol: 110/533/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 110/532/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnowskie Góry z przeznaczeniem na współpracę przy organizowaniu imprezy plenerowej pod nazwą "Gwarki Tarnogórskie" w roku 2008.

Symbol: 110/532/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 110/531/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tarnogórskiego za rok 2007.

Symbol: 110/531/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 110/530/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych w związku z aktualizacją ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości położonych przy ul. Kraka w Radzionkowie.

Symbol: 110/530/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 110/529/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/214/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych w związku ze zmianą numeracji nieruchomości przy ul. Strzelniczej w Tarnowskich Górach - Dzielnicy Bobrowniki Śl. - Piekary Rudne.

Symbol: 110/529/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
POWRÓT