» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 czerwca 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 121/592/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 05 czerwca 2008 roku w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności kierowników jednostek organizacyjnych, tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, Domu Pomocy Społecznej "PRZYJAŹŃ" w Tarnowskich Górach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach, II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Techniczno - Humanistycznych w Radzionkowie, Domu Pomocy Społecznej w Miedarach, Domu Pomocy Społecznej w Łubiu, Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, w 2007 roku.

Symbol: 121/592/2008

Data wprowadzenia: 2008-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 121/591/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 05 czerwca 2008 roku w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności kierowników jednostek organizacyjnych, tj. Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Elektroniczno - Ekonomicznych w Kaletach, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach, Edukacyjnego Centrum Ubioru i Rzemiosła w Tarnowskich Górach, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach, I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie, Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle, Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. St. Morawskiego w Brynku w 2007 roku.

Symbol: 121/591/2008

Data wprowadzenia: 2008-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 121/590/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 05 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 22/114/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na najem składników majątkowych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 121/590/2008

Data wprowadzenia: 2008-06-12

WIĘCEJ »
POWRÓT