» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 122/598/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2007 r.

Symbol: 122/598/2008

Data wprowadzenia: 2008-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała 122/597/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 117/578/2008 z dnia 19 maja 2008 roku, w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do wynajęcia położonego przy ulicy Parkowej 3\4 w Nakle i głoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem tego lokalu.

Symbol: 122/597/2008

Data wprowadzenia: 2008-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 122/596/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach do przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 122/596/2008

Data wprowadzenia: 2008-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 122/595/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 266/1797/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu na najem nieruchomości lub ich części, dzierżawy gruntu rolnego oraz opłat za udostępnianie pomieszczeń w budynkach, w tym dydaktycznych oraz terenów niezabudowanych i placów utwardzonych, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości, a także uchylenia uchwał w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla niektórych dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 122/595/2008

Data wprowadzenia: 2008-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 122/594/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Tarnogórskiego na lata 2004-2015

Symbol: 122/594/2008

Załączniki:
1) Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Tarnogórskiego Typ: DOC, Rozmiar: 59.5 KB
2) Streszczenie Typ: DOC, Rozmiar: 585 KB

Data wprowadzenia: 2008-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 122/593/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2008 w sprawie przekazania Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/305/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 122/593/2008

Data wprowadzenia: 2008-06-25

WIĘCEJ »
POWRÓT