» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » sesja XXVI z dnia 26.06.2008r.

Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/259/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych miesięcznych diet radnych Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-07-03

Data wprowadzenia: 2021-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/250/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXVI/250/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 61.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/251/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2007 r.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXVI/251/2008 Typ: ZIP, Rozmiar: 355.65 KB

Data wprowadzenia: 2008-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/252/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Tarnogórskiego na lata 2004-2015.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik do Uchwały Nr XXVI/252/2008 Streszczenie str tytulowa Typ: DOC, Rozmiar: 1444 KB
2) Załącznik do Uchwały Nr XXVI/252/2008 załączniki Typ: DOC, Rozmiar: 1374 KB
3) Załącznik do Uchwały Nr XXVI/252/2008 załączniki str tytylowa Typ: DOC, Rozmiar: 1444 KB
4) Załącznik do Uchwały Nr XXVI/252/2008 str tytulowa Typ: DOC, Rozmiar: 1444.5 KB
5) Załącznik do Uchwały Nr XXVI/252/2008 Typ: ZIP, Rozmiar: 935.75 KB
6) Załącznik do Uchwały Nr XXVI/252/2008 Streszczenie Typ: DOC, Rozmiar: 585 KB

Data wprowadzenia: 2008-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/253/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/305/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/254/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXVI/254/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 35.5 KB
2) Załączniki do Uchwały Nr XXVI/254/2008 Typ: XLS, Rozmiar: 341.5 KB
3) Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/254/2008 Typ: XLS, Rozmiar: 309.5 KB

Data dokumentu: 2008-07-03

Data wprowadzenia: 2008-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/255/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, dla którego organem tworzącym jest Powiat Tarnogórski.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXVI/255/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 50 KB

Data wprowadzenia: 2008-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/256/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXVI/256/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 53.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/257/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego celem realizacji projektu systemowego "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXVI/257/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 128.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVI/258/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty - Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-07-03

Data wprowadzenia: 2008-07-03

WIĘCEJ »
POWRÓT