» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 lipca 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 128/639/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

Symbol: 128/639/2008

Załączniki:
1) załącznik do uchwały nr 128/639/2008 Typ: XLS, Rozmiar: 152 KB

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 128/638/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 128/638/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 128/637/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 lipca 2008 roku wsprawie: ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego na wynajem lokalu użytkowego nr 2, położonego przy ul. Karłuszowiec 5, w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie agencji Banku PKO BP S.A.

Symbol: 128/637/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 128/636/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 lipca 2008 roku w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 2982 S - ulicy Kosmonautów położonej na obszarze Powiatu Gliwickiego na terenie miasta Knurów

Symbol: 128/636/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 128/635/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 lipca 2008 roku w sprawie podziału zadań związanych z realizacją uchwał XXVI sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 128/635/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 128/634/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pana Adama Cieślika nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 128/634/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 128/633/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Furmaniak nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Symbol: 128/633/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 128/632/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Klos Jerómino nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Symbol: 128/632/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 128/631/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 lipca 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia IX Liceum Profilowanego w Tarnowskich Górach z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5.

Symbol: 128/631/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 128/630/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 lipca 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 3

Symbol: 128/630/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 128/629/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 lipca 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 2 w Tarnowskich Górach z Edukacyjnego Centrum Ubioru i Rzemiosła z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35

Symbol: 128/629/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 128/628/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 lipca 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9

Symbol: 128/628/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
POWRÓT