» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 lipca 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 129/641/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na modernizację istniejącej auli szkolnej w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Symbol: 129/641/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 129/640/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tarnowskie Góry w rejonie dzielnic południowych - Bobrowniki Śl. Zachód, Repty Śl., Stare Tarnowice i osiedle "Przyjaźń".

Symbol: 129/640/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-21

WIĘCEJ »
POWRÓT