» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » sesja XXVIII z dnia 26.08.2008r.

Tytuł:  Uchwała Nr XXVIII/276/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Tarnogórskiego dotyczących zmiany granic administracyjnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXVIII/276/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 41.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVIII/275/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVIII/274/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXVIII/274/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 567.5 KB
2) schemat organizacyjny Typ: DOC, Rozmiar: 43 KB

Data wprowadzenia: 2008-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVIII/273/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/221/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXVIII/273/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 50 KB

Data wprowadzenia: 2008-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVIII/272/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXVIII/272/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 36 KB
2) Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/272/2008 Typ: XLS, Rozmiar: 404.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVIII/271/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie darowizny na rzecz Gminy Zbrosławice nieruchomości położonej w Karchowicach przy ul. Bytomskiej 47.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVIII/270/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVIII/269/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie nadania imienia Powiatowemu Młodzieżowemu Domowi Kultury w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVIII/268/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie likwidacji IX Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXVIII/267/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 36.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVIII/267/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wyłączenia IX Liceum Profilowanego w Tarnowskich Górach z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Legionów 35.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 33 KB

Data wprowadzenia: 2008-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVIII/265/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 2 w Tarnowskich Górach z Edukacyjnego Centrum Ubioru i Rzemiosła z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVIII/264/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Okrzei 3.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXVIII/264/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVIII/263/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 3.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVIII/262/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXVIII/262/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 34 KB

Data wprowadzenia: 2008-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXVIII/261/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie likwidacji Technikum nr 10 z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXVIII/261/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 31.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-09-02

WIĘCEJ »
POWRÓT