» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 września 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 145/712/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

Symbol: 145/712/2008

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 145/712/2008 Typ: XLS, Rozmiar: 273.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-09-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 145/713/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2008 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym

Symbol: 145/713/2008

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 145/713/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 30 KB

Data wprowadzenia: 2008-09-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 145/711/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24.

Symbol: 145/711/2008

Data wprowadzenia: 2008-09-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 145/710/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: 145/710/2008

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 145/710/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 54.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-09-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 145/709/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach.

Symbol: 145/709/2008

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 145/709/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 36 KB

Data wprowadzenia: 2008-09-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 145/708/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

Symbol: 145/708/2008

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 145/708/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 43.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-09-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 145/707/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23 w Tarnowskich Górach dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, z przeznaczeniem na prowadzenie Wydziału Zamiejscowego.

Symbol: 145/707/2008

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 145/707/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 49 KB

Data wprowadzenia: 2008-09-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 145/706/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne użyczenie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26c w Tarnowskich Górach dla Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej

Symbol: 145/706/2008

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 145/706/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 49.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-09-23

WIĘCEJ »
POWRÓT