» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 września 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 148/724/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2008 roku w sprawie: zwolnienia Pana Mariusza Sroki dyrektora Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych w Radzionkowie z realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2008/09.

Symbol: 148/724/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 148/723/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia i ustanowienia " Zasad udzielania stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla studentów".

Symbol: 148/723/2008

Załączniki:
1) uchwała nr 148/723/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 64 KB

Data wprowadzenia: 2008-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 148/722/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górachz dnia 26 września 2008 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/221/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 148/722/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 148/721/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2008 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej przystąpienia przez Powiat Tarnogórski do realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Symbol: 148/721/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-02

WIĘCEJ »
POWRÓT