» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » sesja XXIX z dnia 30.09.2008r.

Tytuł:  Uchwała nr XXIX/285/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała nr XXIX/285/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 56 KB
2) Uchwała nr XXIX/285/2008 załącznik Typ: XLS, Rozmiar: 415 KB

Data dokumentu: 2008-10-03

Data wprowadzenia: 2008-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXIX/284/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2008 roku w sprawie korekty do Uchwały Nr XXVIII/272/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała nr XXIX/284/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 62 KB
2) Uchwała nr XXIX/284/2008 załącznik Typ: XLS, Rozmiar: 400.5 KB

Data dokumentu: 2008-10-03

Data wprowadzenia: 2008-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIX/288/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2008 roku w sprawie przystąpienia przez Powiat Tarnogórski do realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-10-03

Data wprowadzenia: 2008-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIX/287/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Blachownia z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych przez katastrofę spowodowaną działaniem sił przyrody.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-10-03

Data wprowadzenia: 2008-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIX/286/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia działek gruntu zbędnych do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIX/283/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2008 roku w sprawie podwyższenia kwoty kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-10-03

Data wprowadzenia: 2008-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIX/282/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23 w Tarnowskich Górach dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, z przeznaczeniem na prowadzenie Wydziału Zamiejscowego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-10-03

Data wprowadzenia: 2008-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIX/281/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na ponowne użyczenie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26c w Tarnowskich Górach dla Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-10-03

Data wprowadzenia: 2008-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIX/280/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-10-03

Data wprowadzenia: 2008-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIX/279/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ - Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-10-03

Data wprowadzenia: 2008-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIX/278/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/221/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXIX/278/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 36.5 KB

Data dokumentu: 2008-10-03

Data wprowadzenia: 2008-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIX/277/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-10-03

Data wprowadzenia: 2008-10-03

WIĘCEJ »
POWRÓT