» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 października 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 152/735/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 października 2008 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/277/2008 z dnia 30 września 2008r w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach.

Symbol: 152/735/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 152/734/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.

Symbol: 152/734/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 152/733/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w projekcie "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"

Symbol: 152/733/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 152/732/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 października 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na modernizację istniejącej auli szkolnej w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

Symbol: 152/732/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 152/731/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 października 2008 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XXIX sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 152/731/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-16

WIĘCEJ »
POWRÓT