» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 155/750/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2008r. w sprawie autopoprawki do Uchwały nr 146/717/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 września 2008 r. w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 155/750/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/749/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2008 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do Uchwały Nr 153/744/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2008 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 155/749/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/748/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2008 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach poprzez wniesienie w charakterze aportu ulepszeń środków trwałych spółki i wyrażenia zgody na objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach nowych udziałów przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: 155/748/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/747/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok".

Symbol: 155/747/2008

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 155/747/2008 Typ: XLS, Rozmiar: 422.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/746/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Symbol: 155/746/2008

Załączniki:
1) Ucwała nr 155/746/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 80.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-10-24

WIĘCEJ »
POWRÓT