» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 155/753/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 października 2008 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do Uchwały nr 155/748/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach poprzez wniesienie w charakterze aportu ulepszeń środków trwałych spółki i wyrażenia zgody na objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach nowych udziałów przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 155/753/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/752/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 października 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych

Symbol: 155/752/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/751/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 października 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej 2 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Symbol: 155/751/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-30

WIĘCEJ »
POWRÓT