» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 grudnia 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 168/799/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

Symbol: 168/799/2008

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały Typ: XLS, Rozmiar: 58 KB

Data wprowadzenia: 2008-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 168/800/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 01 grudnia 2008 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej nabór na stanowisko dyrektora Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 168/800/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała 168/798/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 01 grudnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości treści wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 168/798/2008

Załączniki:
1) Wykaz Typ: XLS, Rozmiar: 29.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 168/797/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 01 grudnia 2008 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 168/797/2008

Załączniki:
1) Uchwała nr 168/797/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 148 KB

Data wprowadzenia: 2008-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 168/796/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 01 grudnia 2008 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/250/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26.06.2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 168/796/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-05

WIĘCEJ »
POWRÓT