» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 grudnia 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 169/809/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 grudnia 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na świadczenie usług utrzymania czystości, dozoru i ochrony mienia terenu dawnych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w latach 2009 do 2010

Symbol: 169/809/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 169/808/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 grudnia 2008 roku w sprawie rozłożenia na raty należności głównej zadłużenia oraz umorzenia odsetek Pana Justyna Dąbka (Dąbek)

Symbol: 169/808/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 169/807/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Urszuli Radusiewicz - p.o. Dyrektora Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 169/807/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 169/806/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach do zawierania w zakresie własnego projektu pn.: "Śladami Goethego na Śląsku i w Małopolsce" umów z podmiotami przyznającymi środki finansowe na realizacje projektów międzynarodowej wymiany młodzieży

Symbol: 169/806/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 169/805/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

Symbol: 169/805/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 169/804/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 grudnia 2008 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: 169/804/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 169/803/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach

Symbol: 169/803/2008

Załączniki:
1) Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach Typ: DOC, Rozmiar: 147.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 169/802/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 grudnia 2008 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/250/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26.06.2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 169/802/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 169/801/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/298/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 r. w sprawie nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach

Symbol: 169/801/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-19

WIĘCEJ »
POWRÓT