» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 171/819/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok".

Symbol: 171/819/2008

Załączniki:
1) Załączniki Typ: XLS, Rozmiar: 108 KB

Data wprowadzenia: 2009-01-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 171/818/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Symbol: 171/818/2008

Załączniki:
1) Załączniki Typ: XLS, Rozmiar: 24.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-01-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 171/816/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

Symbol: 171/816/2008

Załączniki:
1) Załączniki Typ: 08, Rozmiar: 28 KB

Data wprowadzenia: 2009-01-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 171/817/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

Symbol: 171/817/2008

Data wprowadzenia: 2009-01-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 171/822/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zakończenia okresu powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 171/822/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 171/821/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 171/821/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 171/820/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne

Symbol: 171/820/2008

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 102 KB
2) Załącznik nr 2 Typ: DOC, Rozmiar: 28.5 KB

Data wprowadzenia: 2008-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 171/815/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia zasad nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Symbol: 171/815/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 171/814/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 1 im. św. Karola Boromeusza w Mysłowicach.

Symbol: 171/814/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 171/813/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Ludwika Rydygiera w Katowicach.

Symbol: 171/813/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 171/812/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przejęcia zadań i zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Tarnogórskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez Wojewodę Śląskiego

Symbol: 171/812/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-19

WIĘCEJ »
POWRÓT