» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 grudnia 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 172/830/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych w latach 2009-2010.

Symbol: 172/830/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 172/829/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 172/829/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 172/828/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 167/793/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu - Pani Krystyny Kosmali do wyrażania zgody na udostępnienie nieruchomości lub ich części, położonych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 172/828/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 172/827/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 215/1469/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 marca 2006 roku w sprawie: ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: 172/827/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 172/826/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego - Pani Krystyny Kosmala do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Inicjatyw Gospodarczych S. A. w Tarnowskich Górach

Symbol: 172/826/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 172/825/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2009 w dziedzinie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji.

Symbol: 172/825/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 172/823/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza nieruchomości położonej w Nakle Śląskim przy ul. Głównej

Symbol: 172/823/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-31

WIĘCEJ »
POWRÓT