» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2009 roku

Uchwała nr 177/856/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Wojciecha z siedzibą przy ul. św. Wojciecha 48 w Radzionkowie, dotacji z przeznaczeniem na wykonanie remontu południowo-zachodniego naroża wieży kościoła p.w. św. Wojciecha w Radzionkowie, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A/649/66, decyzją z dnia 30 grudnia 1966 rokuSymbol: 177/856/2009

Uchwała nr 177/856/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 stycznia 2009 roku

 

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Wojciecha z siedzibą przy ul. św. Wojciecha 48 w Radzionkowie, dotacji z przeznaczeniem na wykonanie remontu południowo-zachodniego naroża wieży kościoła p.w. św. Wojciecha w Radzionkowie, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A/649/66, decyzją z dnia 30 grudnia 1966 roku

 

  

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z późniejszymi zmianami) -

 

 

Zarząd Powiatu

 

uchwala:

 

§ 1

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Wojciecha z siedzibą przy ul. św. Wojciecha 48 w Radzionkowie, dotacji w wysokości 70.000,00 zł (brutto) z przeznaczeniem na wykonanie remontu południowo-zachodniego naroża wieży kościoła p.w. św. Wojciecha w Radzionkowie, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A/649/66, decyzją z dnia 30 grudnia 1966 roku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 177/856/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 stycznia 2009 roku.

 

 

Uchwała Nr.................. 

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ..........................

 

 

w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Wojciecha z siedzibą przy ul. św. Wojciecha 48 w Radzionkowie, dotacji z przeznaczeniem na wykonanie remontu południowo-zachodniego naroża wieży kościoła p.w. św. Wojciecha w Radzionkowie, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A/649/66, decyzją z dnia 30 grudnia 1966 roku

  

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami) oraz § 7 uchwały Nr LIII/527/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, zmienionej uchwałą Nr VIII/91/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Udziela się Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Wojciecha z siedzibą przy ul. św. Wojciecha 48  w Radzionkowie, dotacji w wysokości 70.000,00 zł (brutto) z przeznaczeniem na wykonanie remontu południowo-zachodniego naroża wieży kościoła p.w. św. Wojciecha w Radzionkowie, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A/649/66, decyzją z dnia 30 grudnia 1966 roku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-01-19

Wyświetleń: 1349

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-01-19

« POWRÓT

WYDRUK