» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2009 roku

Uchwała nr 181/869/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych oraz najem składników majątkowych, stanowiących własność Powiatu TarnogórskiegoSymbol: 181/869/2009

Uchwała nr 181/869/2009

Zarządu Powiatu

 w Tarnowskich Górach

 z dnia 26 stycznia 2009 roku

 

 

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych oraz najem składników majątkowych,  stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z §17 i  §20 U
chwały Nr XIII/148/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku z późn. zm. w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości.

  

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Powołać stałą komisję przetargową do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych i najem składników majątkowych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego,
w składzie:

 

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

Stanowisko

1.

Przewodniczący

Krystyna Kosmala

Członek Zarządu Powiatu

2.

Z-ca Przewodniczącego

Joanna Niebylska

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem

3.

Członek Komisji

Jan Smętek

Dyrektor Powiatowego Zakładu Budżetowego

4.

Członek Komisji

Iwona Kalemba

 p.o. Kierownika  Referatu   Administrowania Zasobem Powiatu 
w  Wydziale Gospodarki Mieniem

5.

Członek Komisji

Iwona Borecka

Inspektor w Wydziale Budżetu
i Finansów

6

Członek Komisji

Jolanta Kowalska

Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem

 

 

 

§ 2

 

1.             Komisja może podejmować czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w składzie                 co najmniej 3 osób.

2.             W uzasadnionych przypadkach, do podejmowania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, istnieje możliwość powołania odrębnej komisji przetargowej.

3.             W przypadku nieobecności Przewodniczącego komisji przetargowej jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego.

4.             W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego komisji przetargowej obowiązki Przewodniczącego pełni Członek Komisji wskazany przez Przewodniczącego w terminie wcześniejszym.

  

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5

 

Traci moc Uchwała nr 22/114/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na najem składników majątkowych Powiatu Tarnogórskiego z późniejszymi zmianami oraz Uchwała nr 128/638/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-02-04

Wyświetleń: 1212

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-02-04

« POWRÓT

WYDRUK