» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2009 roku

Uchwała nr 181/871/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej.Symbol: 181/871/2009

Uchwała nr 181/871/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 26 stycznia 2009 roku

 

 

w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XI/120/2007 Rady Powiatu  w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zdań własnych Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

§ 1

1.       Przeprowadzić w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego sprzedaż nieruchomości położonej    w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej, obejmującej działkę gruntu nr 2058/1 o powierzchni 0,5027 ha, oznaczoną w części 0,1999 ha jako RIVb a w części 0,3028 ha jako RV,  dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą KW nr 44284.

2.       Ustalić cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę netto 905 000 zł (słownie dziewięćset pięć tysięcy  złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości objęta jest 22% podatkiem od towarów i usług.

3.       Zatwierdzić treść wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4.       Do przeprowadzenia przetargu zobowiązać komisję przetargową powołaną uchwałą nr  181/870/2009   Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie  powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała nr 90/420/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej.
Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-02-04

Wyświetleń: 1217

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-02-04

« POWRÓT

WYDRUK