» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2009 roku

Uchwała nr 181/872/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: obciążenia nieruchomości położonej w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7a, objętej KW nr 72300, służebnością gruntową.Symbol: 181/872/2009

Uchwała nr 181/872/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 26 stycznia 2009 roku

 

 

w sprawie: obciążenia nieruchomości położonej w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7a, objętej   KW nr  72300, służebnością gruntową.

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku  z § 16  Uchwały Nr XIII/148/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

§ 1

1.             Obciążyć nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Tarnogórskiego położoną  w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7a, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1741/23  o pow. 0,2876 ha jako Bi,  objętą księgą wieczystą KW nr 72300 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, służebnością drogi koniecznej polegającej na prawie przejazdu i przechodu,  na całej powierzchni działki, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki gruntu nr 1738/23 położonej w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7a.

2.             Ustalić wynagrodzenie w wysokości 810,00 zł netto rocznie, płatne za cały rok z góry do  31 stycznia. Służebność gruntowa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%. Wynagrodzenie w roku, w którym zostanie ustanowiona służebność zostanie ustalone proporcjonalnie do okresu korzystania z prawa i będzie płatne za cały okres  z góry do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zostanie zawarty akt notarialny. Wynagrodzenie wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w  banku PKO BP o numerze 35 1020 2368 0000 2102 0029 2045.  Wynagrodzenie może być waloryzowane.

3.             Obciążenie ustanowić w umowie zawartej w formie aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponosi właściciel nieruchomości władnącej.

4.             Zobowiązać każdoczesnych właścicieli działki gruntu nr 1738/23 do porządkowania, utrzymania drogi   w  należytym stanie technicznym w tym remontów i napraw uszkodzonych części nawierzchni oraz utrzymania letniego i zimowego.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-02-04

Wyświetleń: 1281

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-02-04

« POWRÓT

WYDRUK