» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2009 roku

Uchwała nr 181/873/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu mieszkalnego, położonego przy ulicy Park 6/3 w Brynku.Symbol: 181/873/2009

Uchwała nr 181/873/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 26 stycznia 2009 roku

 

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu mieszkalnego, położonego przy ulicy Park 6/3 w Brynku.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997r., Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) oraz § 26 ust.1 Uchwały nr XIII/148/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

                                                                               § 1

1.        Przeznaczyć do wynajęcia lokal mieszkalny, położony przy ulicy Park 6/3 w Brynku, ujęty w ogłoszeniu
o przetargu na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w Brynku przy ulicy Park 6/3,  stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały.

2.        Zatwierdzić treść ogłoszenia o przetargu na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w Brynku przy ulicy Park 6\3, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały ( wersja pełna)

3.        Zatwierdzić treść ogłoszenia o przetargu na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w Brynku przy ulicy Park 6\3, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały  (wersja rozszerzona)

4.        Do przeprowadzenia przetargu zobowiązać Komisję Przetargową powołaną uchwałą nr 181/869/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia  26 stycznia 2009r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych oraz najem składników majątkowych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy najmu, wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu z osobą, która wylicytowała kolejną, najwyższą stawkę czynszu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-02-04

Wyświetleń: 1160

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-02-04

« POWRÓT

WYDRUK