» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów nieograniczonych » 2009 rok

Tytuł:  Ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Zakup koparko - ładowarki wraz oprzyrządowaniem służącym do czyszczenia rowów".

Symbol: EO.ZP.3431-47/09

Załączniki:
1) uzupełnienie ogłoszenia o wyniku przetargu Typ: PDF, Rozmiar: 28.97 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 38.1 KB

Data dokumentu: 2009-12-29

Data wprowadzenia: 2009-12-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: Wykonanie zadań w ramach projektu pod nazwą "Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-55/09

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy - część A Typ: PDF, Rozmiar: 42.97 KB
2) informacja o zawarciu umowy - część B Typ: PDF, Rozmiar: 44.2 KB
3) informacja o zawarciu umowy - część C Typ: PDF, Rozmiar: 42.08 KB

Data wprowadzenia: 2009-12-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu geodezyjno - prawnego nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych"

Symbol: EO.ZP.3431-60/09

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy-część A Typ: PDF, Rozmiar: 40.58 KB
2) informacja o zawarciu umowy-część B Typ: PDF, Rozmiar: 41.3 KB
3) informacja o zawarciu umowy-część C Typ: PDF, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2009-12-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Prowadzenie monitoringu środowiska w rejonie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 - Gliwice, poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-46/09

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 38.14 KB

Data wprowadzenia: 2009-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Zakup koparko - ładowarki wraz z oprzyrządowaniem służącym do czyszczenia rowów"

Symbol: EO.ZP.3431-47/09

Data wprowadzenia: 2009-11-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i elementów elektronicznych"

Symbol: EO.ZP.3431-44/09

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 37.3 KB

Data wprowadzenia: 2009-11-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Wykonywanie wycen nieruchomości i innych opracowań w latach 2009/2010"

Symbol: EO.ZP.3431-52/09

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 39.74 KB

Data wprowadzenia: 2009-11-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Remont pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych oraz docieplenie zachodnich ścian szczytowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców Śląskich 2A, 2B, 2C"

Symbol: EO.ZP.3431-45/09

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 863.78 KB

Data wprowadzenia: 2009-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i elementów elektronicznych"

Symbol: EO.ZP.3431-48/09

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 38.62 KB

Data wprowadzenia: 2009-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Strzybnica"

Symbol: EO.ZP.3431-37/09

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 42.3 KB

Data wprowadzenia: 2009-09-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Rybna"

Symbol: EO.ZP.3431-36/09

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 41.51 KB

Data wprowadzenia: 2009-08-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i elementów elektronicznych"

Symbol: EO.ZP.3431-40/09

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 41.16 KB

Data wprowadzenia: 2009-08-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Inwentaryzację oraz przeliczenie podstawowej i szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej na terenie gmin: Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Radzionków, Świerklaniec i Tarnowskie Góry"

Symbol: EO.ZP.3431-38/09

Załączniki:
1) Informacja o zawarciu umowy. Typ: PDF, Rozmiar: 38.63 KB

Data wprowadzenia: 2009-08-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Remont dachu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących przy ul. Opolskiej 26 w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-35/09

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 43.82 KB

Data wprowadzenia: 2009-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: " Remont pokrycia dachowego Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach Segment A"

Symbol: EO.ZP.3431-29/09

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 45.05 KB

Data wprowadzenia: 2009-08-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: " Wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych"

Symbol: EO.ZP.3431-39/09

Załączniki:
1) Informacja o zawarciu umowy - część A zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 44.38 KB
2) Informacja o zawarciu umowy - część B zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 43.13 KB
3) Informacja o zawarciu umowy - część C zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 43.33 KB
4) Informacja o zawarciu umowy - część D zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 43.47 KB

Data wprowadzenia: 2009-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Inwentaryzację oraz przeliczenie podstawowej i szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej na terenie gmin: Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Radzionków, Świerklaniec i Tarnowskie Góry"

Symbol: EO.ZP.3431-38/09

Data wprowadzenia: 2009-07-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Kalety"

Symbol: EO.ZP.3431-23/09

Załączniki:
1) Informacja o zawarciu umowy. Typ: PDF, Rozmiar: 161.19 KB

Data wprowadzenia: 2009-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: " Remont pokrycia dachowego Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach Segment A"

Symbol: EO.ZP.3431-29/09

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i elementów elektronicznych"

Symbol: EO.ZP.3431-19/09

Data wprowadzenia: 2009-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr S 3259, o nazwie ul. Z. Nałkowskiej w Radzionkowie"

Symbol: EO.ZP.3431-33/09

Załączniki:
1) Informacja o zawarciu umowy. Typ: PDF, Rozmiar: 161.18 KB

Data wprowadzenia: 2009-06-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Remont budynku internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-31/09

Załączniki:
1) Informacja o zawarciu umowy. Typ: PDF, Rozmiar: 161.18 KB

Data wprowadzenia: 2009-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Dostawę wraz z transportem papieru kserograficznego dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-34/09

Załączniki:
1) Informacja o zawarciu umowy. Typ: PDF, Rozmiar: 161.18 KB

Data wprowadzenia: 2009-06-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Udzielenie kredytu dla Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-30/09

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 271.19 KB

Data wprowadzenia: 2009-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Inwentaryzację oraz przeliczenie podstawowej i szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej na terenie gmin: Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Radzionków, Świerklaniec i Tarnowskie Góry"

Symbol: EO.ZP.3431-24/09

Data wprowadzenia: 2009-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjnej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w 2009 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-26/09

Data wprowadzenia: 2009-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Zarządzanie Międzygminną Strefą Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej na terenie Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-2/09

Załączniki:
1) Informacja o zawarciu umowy. Typ: PDF, Rozmiar: 181.18 KB

Data wprowadzenia: 2009-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Dostawę wraz transportem tablic rejestracyjnych"

Symbol: EO.ZP.3431-25/09

Załączniki:
1) Informacja o zawarciu umowy. Typ: PDF, Rozmiar: 251.18 KB

Data wprowadzenia: 2009-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjnej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w 2009 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-26/09

Data wprowadzenia: 2009-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Dostawę tuszów, tonerów i elementów grzewczych"

Symbol: EO.ZP.3431-7/09

Załączniki:
1) Informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 151.18 KB

Data wprowadzenia: 2009-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Radzionków"

Symbol: EO.ZP.3431-5/09

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 161.18 KB

Data wprowadzenia: 2009-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie, przy ul. Nałkowskiej 2 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych - budowa kuchni i stołówki"

Symbol: EO.ZP.3431-4/09

Załączniki:
1) Informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 151.18 KB

Data wprowadzenia: 2009-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i adaptację budynku Zamku wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Nakle Śląskim ul. Parkowa 1 na potrzeby "Centrum Kultury Śląskiej"

Symbol: EO.ZP.3431-15/09

Załączniki:
1) Informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 151.18 KB

Data wprowadzenia: 2009-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Świadczenie usług geodezyjnych"

Symbol: EO.ZP.3431-21/09

Załączniki:
1) Informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 151.18 KB

Data wprowadzenia: 2009-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Wykonywanie wycen nieruchomości w 2009 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-20/09

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 141.18 KB

Data wprowadzenia: 2009-03-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Zagospodarowanie terenu i miejsc parkingowych w otoczeniu budynku zlokalizowanego przy ul. H. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-3/09

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 141.18 KB

Data wprowadzenia: 2009-03-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Inwentaryzację, opracowanie projektu oraz założenie geodezyjnej osnowy poziomej szczegółowej II i III klasy na terenie obiektu Kalety, Krupski Młyn i Tworóg"

Symbol: EO.ZP.3431-1/09

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 141.18 KB

Data wprowadzenia: 2009-03-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu posadzki na tarasie budynku Pałacu w Łubiu przy ul. Pyskowickiej 34"

Symbol: EO.ZP.3431-57/09

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 141.18 KB

Data wprowadzenia: 2009-03-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Wykonywanie wycen nieruchomości i ekspertyz przez rzeczoznawcę majątkowego w 2009 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-10/09

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 151.18 KB

Data wprowadzenia: 2009-03-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-13/09

Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 151.18 KB

Data wprowadzenia: 2009-03-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Utrzymanie czystości, świadczenie usług dozoru i ochrony mienia terenu dawnych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w latach 2009 do 2010"

Symbol: EO.ZP.3431-68/08

Data wprowadzenia: 2009-02-06

WIĘCEJ »
POWRÓT