» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 marca 2009r.

Tytuł:  Uchwała nr 191/939/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie: zaopiniowania "Projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Radzionków na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015"

Symbol: 191/939/2009

Data wprowadzenia: 2009-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 191/937/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie.

Symbol: 191/937/2009

Data wprowadzenia: 2009-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 191/936/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: 191/936/2009

Data wprowadzenia: 2009-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 191/935/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Sprawozdania z działalno-ści Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Tarnogórskim za 2008 rok.

Symbol: 191/935/2009

Data wprowadzenia: 2009-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 191/934/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/336/2009 z dnia 27 stycznia 2009r w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: 191/934/2009

Data wprowadzenia: 2009-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 191/933/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2008.

Symbol: 191/933/2009

Załączniki:
1) sprawozdanie PCPR z działalności za 2008 rok Typ: PDF, Rozmiar: 270.34 KB

Data wprowadzenia: 2009-03-20

WIĘCEJ »
POWRÓT