» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 marca 2009 roku

Uchwała nr 189/918/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 02 marca 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/291/2008 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia i ustanowienia "Zasad udzielania stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla studentów"Symbol: 189/918/2009

Uchwała nr 189/918/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 02 marca 2009 roku

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/291/2008 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia i ustanowienia "Zasad udzielania stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla studentów"

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala: 

§ 1

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/291/2008  z dnia 28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia i ustanowienia "Zasad udzielania stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla studentów" o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Nr 189/918/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 02 marca 2009 r.

 

Uchwała Nr .../..../ 2009

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia .......... 2009 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/291/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia
28 października 2008 roku
w sprawie przyjęcia i ustanowienia "Zasad udzielania stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla studentów".

 

 

Na podstawie art. 12, pkt 10a w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.       Zmienia się § 2 pkt 1 uchwały nr XXX/291/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia
28 października 2008 roku
w sprawie przyjęcia i ustanowienia "Zasad udzielania stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla studentów", który przyjmuje następujące brzmienie:

"Stypendium może otrzymać student będący:

a)       mieszkańcem Powiatu Tarnogórskiego

b)       studentem szkoły wyższej do ukończenia 26 roku życia".

 

2.       Zmienia się § 5 powyższej uchwały, który przyjmuje brzmienie:

"Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku".

 

3.       Dodaje się § 6 w brzmieniu: "Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty".

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-03-30

Wyświetleń: 1542

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-03-30

« POWRÓT

WYDRUK