» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » sesja XXXVII z dnia 30.03.2009r.

Tytuł:  Uchwała Nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXXVII/354/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 135.5 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXVII/360/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXVII/359/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/326/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2009 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXXVII/359/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 75 KB

Data wprowadzenia: 2009-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXVII/358/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/336/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXXVII/358/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 53 KB

Data wprowadzenia: 2009-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXVII/357/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie: zwolnienia z opłat komunikacyjnych w związku ze zmianą numeracji nieruchomości przy ul. Polarnej i ul. Puszkina w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXXVII/357/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 36 KB

Data wprowadzenia: 2009-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXVII/356/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do Fundacji Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska".

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXVII/355/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2008.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 270.34 KB

Data wprowadzenia: 2009-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXVII/353/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II 8.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXXVII/353/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 50 KB

Data wprowadzenia: 2009-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXVII/352/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/291/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia i ustanowienia "Zasad udzielania stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla studentów".

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXVII/351/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załącznik Typ: XLS, Rozmiar: 150.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXVII/350/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załacznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 157.5 KB
2) załacznik nr 2 Typ: DOC, Rozmiar: 180.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXVII/349/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Tarnogórskim za 2008 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załacznik do uchwały Typ: PDF, Rozmiar: 260.48 KB

Data wprowadzenia: 2009-04-07

WIĘCEJ »
POWRÓT