» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 maja 2009 roku

Tytuł:  Uchwała nr 204/1004/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości treści wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 204/1004/2009

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 204/1004/2009 Typ: XLS, Rozmiar: 33 KB

Data wprowadzenia: 2009-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 204/1003/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie: przyjęcia rocznych sprawozdań z gospodarowania powierzonym mieniem przez kierowników jednostek organizacyjnych, tj., Domu Pomocy Społecznej "PRZYJAŹŃ" w Tarnowskich Górach, Domu Pomocy Społecznej w Miedarach, Domu Pomocy Społecznej w Łubiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach, Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach, Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnowskich Górach, I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Techniczno - Humanistycznych w Radzionkowie, Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej - Curie w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Elektroniczno - Ekonomicznych w Kaletach, Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach w 2008 roku

Symbol: 204/1003/2009

Załączniki:
1) uchwała nr 204/1003/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 832 KB

Data wprowadzenia: 2009-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 204/1002/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych w związku ze zmianą numeracji nieruchomości przy ul. Polarnej i ul. Puszkina w Tarnowskich Górach

Symbol: 204/1002/2009

Data wprowadzenia: 2009-05-22

WIĘCEJ »
POWRÓT