» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 czerwca 2009 roku

Uchwała nr 207/1015/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie umorzenia zadłużenia Górniczego Klubu Sportowego "Ruch" Radzionków z siedzibą w Bytomiu przy ul. Narutowicza 11 z tytułu nieprawidłowego rozliczenia udzielonej dotacjiSymbol: 207/1015/2009

Uchwała nr 207/1015/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 1 czerwca 2009 roku

  

w sprawie umorzenia zadłużenia Górniczego Klubu Sportowego "Ruch" Radzionków z siedzibą w Bytomiu przy ul. Narutowicza 11 z tytułu nieprawidłowego rozliczenia udzielonej dotacji.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr.142 poz. 1592 z 2001 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z 2005 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1a Uchwały nr XXXIX/362/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia  28 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu wierzytelności Powiatu z tytułu należności pieniężnych, zmienionej Uchwałą nr LI/500/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku.

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Umorzyć zadłużenie Górniczego Klubu Sportowego "Ruch" Radzionków z siedzibą w Bytomiu przy ul. Narutowicza 11 o wartości 2 272,79zł. Zadłużenie powstało z tytułu nieprawidłowego rozliczenia się z otrzymanej dotacji.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-06-24

Wyświetleń: 1076

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-06-24

« POWRÓT

WYDRUK