» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 czerwca 2009 roku

Uchwała nr 207/1016/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XL sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.Symbol: 207/1016/2009

Uchwała nr 207/1016/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 1 czerwca 2009 roku

 

 

w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XL sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Dokonać podziału zadań związanych z realizacją uchwał XL sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach podjętych w dniu 26 maja 2009 roku pomiędzy jednostki organizacyjne oraz merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do uchwały nr 207/1016/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 czerwca 2009 roku.

 

 

Lp.

Nr uchwały:

Tytuł uchwały:

Jednostka lub wydział starostwa odpowiedzialne

za wykonanie uchwały

i osoba nadzorująca

 

1.   

XL/370/2009

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gminie Ożarowice, obręb Pyrzowice, karta mapy1

Wykonuje:

Wydział Gospodarki Mieniem

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pani Krystyna Kosmala 

2.   

 

 

XL/371/2009

 

w sprawie zmiany uchwały XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia  30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Wykonuje:

Wydział Budżetu i Finansów

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu

3.   

 

 

XL/372/2009

 

w sprawie udzielenia poręczenia na zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

Wykonuje:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Wydział Budżetu i Finansów

Nadzoruje:

Starosta Powiatu oraz Skarbnik Powiatu

4.   

 

 

XL/373/2009

 

 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

 

Wykonuje:

Wydział Budżetu i Finansów

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu

5.   

 

 

XL/374/2009

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/326/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2009 rok.

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu

6.   

 

 

XL/375/2009

 

 

w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych w związku  ze zmianą numeracji nieruchomości przy ul. Polarnej i ul. Puszkina w Tarnowskich Górach

Wykonuje:

Wydział Organizacyjny oraz Wydział Komunikacji

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu

7.   

 

 

XL/376/2009

 

w sprawie zmiany do Uchwały Nr I/22/2006 Rady Powiatu    w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

 

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu

8.   

 

 

XL/377/2009

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/369/2009 z dnia 28.04.2009r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Radzionków

Wykonuje:

Wydział Transportu i Dróg Publicznych

Nadzoruje:

Starosta Powiatu

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-06-24

Wyświetleń: 1159

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-06-24

« POWRÓT

WYDRUK