» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 czerwca 2009 roku

Uchwała nr 207/1017/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody dla Pana Jana R., zamieszkałego w ......... przy ulicy ............, na odroczenie terminu zapłaty czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej na terenie Gminy Tarnowskie Góry, obręb ........., stanowiącej własność Powiatu TarnogórskiegoSymbol: 207/1017/2009

Uchwała nr 207/1017/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 1 czerwca 2009 roku

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody dla Pana Jana R., zamieszkałego w ......... przy ulicy ............, na odroczenie terminu zapłaty czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej na terenie Gminy Tarnowskie Góry, obręb ........., stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr.142 poz 1592 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz §1 pkt. 10 i pkt. 17 Uchwały nr XXXIX/362/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu wierzytelności Powiatu z tytułu należności pieniężnych.

 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę dla Pana Jana R., zamieszkałego w ........... przy ulicy .............. na odroczenie terminu zapłaty czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej na terenie
Gminy Tarnowskie Góry, obręb ..........., obejmującej działkę gruntu nr ............. o łącznej powierzchni 39.1936 ha, stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, do dnia 30 sierpnia 2009 roku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-06-24

Wyświetleń: 1090

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-06-24

« POWRÓT

WYDRUK